Indkaldelse til generalforsamling 2018

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nymark.
Generalforsamlingen afholdes den 12. september 2018 klokken 19:30 i et lokale i kælderen på Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3A.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 4. september 2018. Forslagene kan afleveres på Nymarks Allé nr. 143 eller sendes på mail til renekramme@gmail.com.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  1. Nedsættelse af gruppe der kommer med forslag til nye vedtægter for grundejerforeningen, der kan træde i kraft når parcelforeningerne startes. Herunder hvordan opgaverne fordeles mellem parcelforeningerne og grundejerforeningen og hvordan kontingent til grundejerforeningen opkræves.
  2. GDPR: Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen godkender foreningens håndtering af data: Vi har en liste med navne, numre, adresser og mail. Deles ikke med andre end beboere. Kassereren opbevarer en fortegnelse over betalinger, men den er kun tilgængelig for bestyrelsen og slettes når den ikke skal bruges længere.
  3. Barrieren på cykelstien fra parken ønskes fjernet (nr. 165)
  4. Forslag om indkøb af fodboldmål til fællesarealet ved siden af nr. 270 (nr. 272) F.eks. brugte håndboldmål som i Byparken
  5. Retningslinjer for brug af benzindrevne haveredskaber (nr. 272) F.eks. tidsintervaller for brug i weekenden
 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen.
  Formand. Peter Toft (nr. 179) stiller op.
  Kasserer. Jørgen Beck valgt for 2 år 2016. Genopstiller ikke.
  Bestyrelsesmedlem Jochen Diekmann valgt for 2 år 2016.
  Suppleant Stine Silberbauer valgt for 2 år 2016.
 7. Valg af to revisorer.
  Vælges for et år ad gangen. Jakob (nr. 135) og Kurt (nr. 149) vil gerne fortsætte.
 8. Eventuelt.
  1. Hvornår kan etablering af stisystem og fællesareal gå i gang?
  2. Afklaring af hvem, der etablerer og vedligeholder rabatten.

På vegne af bestyrelsen
René Kramme

(Indkaldelse som pdf)