Indkaldelse til generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nymark.
Generalforsamlingen afholdes den 9. maj 2017 klokken 19:30 i et lokale i kælderen på Lokalcenter Kildevang.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. maj 2017. Forslagene kan afleveres på Nymarks Allé nr. 143 eller sendes på mail til renekramme@gmail.com.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  1. Dannelse af tre parcelforeninger under grundejerforeningen. Herunder deling af grundejerforeningens formue. Se forslag til vedtægter for område II + Ia på hjemmesiden snarest.
  2. Etablering af skur. Herunder nedsættelse af skur-udvalg.
  3. Bålpladsens fremtid.
  4. Bomme ved starten af den nye cykelsti.
 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
 6. Der er i år ikke valg til bestyrelsen.
  (Formand René Kramme genvalgt for 2 år 2016. Ikke på valg.)
  (Kasserer og næstformand Jørgen Beck genvalgt for 2 år 2016. Ikke på valg.)
  (Bestyrelsesmedlem Jochen Diekmann valgt for 2 år 2016. Ikke på valg.)
  (Suppleant Stine Silberbauer valgt for 2 år 2016. Ikke på valg.)
 7. Valg af to revisorer.
 8. (Kurt og Jakob genopstiller. Vælges for et år af gangen.)
 9. Nedsættelse af arbejdsgrupper:
  1. Skur - hvis vedtaget.
  2. Hjertestarter.
  3. Vejfest.
 10. Eventuelt.

På vegne af bestyrelsen
René Kramme

(Indkaldelse som pdf)