Referat af bestyrelsesmøde 13.10.2016

Tilstede: Jørgen, Jochen, Stine, René (ref)

1. Planlægning af ekstraordinær generalforsamling

  1. Tidspunkt: i januar/februar.
  2. Sted: i halhuset eller Tranbjerg kro. René undersøger hvad det koster med et lille arrangement på Tranbjerg kro og hvornår det kan lade sig gøre.
  3. Dagsorden:
    • Oprettelse af parcelforening: vi fortsætter 2017 med nuværende ordning. Således afventer vi de nye ejere på den sidste storparcel, hvor de er ved at gå i gang med byggemodningen.
    • Bygning af skur og indkøb af borde og stole: Vi stemmer om tilbuddet Rikke og Pia er kommet med.
    • Vedtægtsændring: ny dato for generalforsamling. Bestyrelsen foreslår at vi fremover holder generalforsamling i forbindelse med sommerfesten, og derfor ændrer vedtægternes punkt 7.2 så fristen rykkes til 30. juni.

2. Hjertestarter:

Jochen har ikke haft kontakt med Mads, men har selv undersøgt det. De er lidt dyre, hvis de skal kunne holde til at hænge udendørs. Cirka kr. 15.500 inklusiv moms og monteringsbeslag. Den kan eventuelt placeres i skuret, hvis vi bygger sådan et. Vi har mandat fra generalforsamlingen til at købe en.

3. Skuret:

Rikke og René (270) skulle undersøge om det er lovligt at bygge et skur på fællesarealet ved siden af nr. 270 og hvilket type skur vi skal have. Vi har ikke hørt fra dem. Jørgen sender en mail til Rikke (og Pia som var forslagsstiller) og Jochen spørger Rikke. Deadline sættes til 1. december, så vi kan se på økonomien inden ekstraordinær generalforsamling i januar.

4. Oprettelse af parcelforeninger:

Vi aftalte, at vi til den ekstraordinære generalforsamling vil foreslå at vente med oprettelsen af parcelforeninger indtil der er nye boligejere på den sidste storparcel. Inden da skal vi finde ud af hvordan de oprettes, og hvordan forpligtelserne skal fordeles mellem grundejerforeningen og parcelforeningerne. RK skriver til kommunen og andre foreninger i området.

En mulighed kunne være at parcelforeningerne overtager alle ansvarsområder på nær de store fællesarealer med regnvandsbassinerne og tilhørende dræn. Stine spørger Jonas om han kan hjælpe med at finde ud af om vedtægternes punkt 3.3 betyder at vi ikke kan overdrage ansvaret for fællesområderne til parcelforeningerne.

(Referat som pdf)