Referat af bestyrelsesmøde 10.09.2014

Tilstede: Jan Thisted, Jørgen Beck, Mads Hyttel og René Kramme (ref)

 1. Vejfest: Igen i år er vejfesten ikke blevet til noget. Der har været tilløb til at få den arrange-ret, men det løb ud i sandet.
  Bestyrelsen foreslår, at vejfesten flyttes til foråret – f.eks. i starten af juni. Men der skal nedsættes et udvalg tidligt.
  De, der ønsker at være med til at arrangere festen, skal melde sig til René (nr. 143, renekramme@gmail.com, 5190 0672) inden 15. oktober 2014.

 2. Forslag til ændring af lokalplan: Mads vil gerne kontakte kommunen for at høre, om det er muligt at ændre vejføringen ind til de planlagte boliger på de to storparceller på nordsiden af Nymarks Alle. Som det er tegnet nu, er trafikken til den ene storparcel ført ind af “vores” stikvej. Byggeriet på storparcellen på sydsiden af Nymarks Alle er ikke lavet helt efter lokalplanen, så måske kan der også ændres lidt i de kommende byggerier.
  Mads foreslår, at indkørslen gøres fælles for de to storparceller og lægges midt i mellem dem med indkørsel fra Nymarks Alle - cirka overfor indkørslen til boligforeningens byggeri.

  Hvis grundejerforeningen i fremtiden opdeles i flere parcelforeninger, vil den nuværende (parcel-)forening og en parcelforening bestående af de to storparceller få et stykke vej, de skal være fælles om at vedligeholde. Det kan være upraktisk, at flere parcelforeninger skal være fælles om vedligeholdelsen, og det kan være et argument (af flere) for at ændre indkørslen.

 3. Eventuelt: René skal have tegningsret. Foreningen skal også kunne modtage e-post fra det offenlige, så der skal ordnes noget med NemID. Jørgen og René kigger på det.

  Næste møde: I første omgang pr. mail, men det afhænger af hvilken besked Mads får fra kommunen. Ellers mødes bestyrelsen i november, januar og marts, og så er der generalforsamling i april.

(Ligger også som pdf her)