Referat af bestyrelsesmøde 10.11.2013

  • Generalforsamling afholdes den 02.04.2014 i halhuset.
  • Gartnerordning fortsætter som tidligere.
  • Snerydning fortsætter som tidligere.

Næste møde i bestyrelsen afholdes den 04.03.2014.

Referent Jan Thisted, 01.12.2013
(Kan hentes her: Referat, bestyrelsesmøde 10.11.2013)