Generalforsamling 2012

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nymark mandag d. 14. maj 2011 kl. 20:00 i halhuset, kiosken (idrætshallen, Mårslet skole, mødelokalet findes på 1. sal). Indgangen er fra den store parkeringsplads på Testrupvej.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, og dernæst valg af protokolfører & stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  • Bestyrelsen foreslår kontingent på 0,- for 2012
 5. Indkomne forslag o indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 1 uge før, gerne pr. mail til pallebirc.au.dk
 6. Valg af formand og kasserer (2 år)
  • Palle genopstiller ikke
  • Christian genopstiller ikke
 7. Valg af bestyrelsesmedlem + suppleant
  • Camilla – (på valg i 2013)
  • Zella – på valg som suppleant
 8. Valg af revisor(er)
  • Lars Thomsen
  • Rasmus Markholt
 9. Eventuelt
  • Arrangementer i 2012