Grundejerforeningen

Grundejerforeningen Nymark er den overordnede grundejerforening for boligerne #100 til #200 på Nymarks Allé i Mårslet.

Foreningens formål er “at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.”

Vedtægter for foreningen findes i dokumenter.

Grundejerforeningen består af 2 parcelforeninger:

  • Parcelforenngen Nymarkshusene, som udgør boligerne nummer 133 til 189 samt boligerne nummer 244 til 272.