Indkaldelse til generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nymark.

Generalforsamlingen afholdes den 13. maj 2019 klokken 19:30 i cafeen på Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3A.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 3. maj 2019.

Forslagene kan afleveres på Nymarks Allé nr. 179 eller sendes på mail til ptoft30@yahoo.com

På vegne af bestyrelsen

Peter