Referat af bestyrelsesmøde 14.08.2018

Til stede: Jochen Diekmann, Jørgen Beck, Rene Kramme (ref)

Vi diskuterede årets generalforsamling, som vi vil afholde generalforsamlingen den 12. september i et lokale i Kildevang (hvis det er ledigt - René tjekker og booker).

Budgettet blev gennemgået, og vi vendte bestyrelsens forslag til behandling på generalforsamlingen: holdning til håndtering af persondata og nedsættelse af gruppe der ser på grundejerforeningens vedtægter efter dannelse af parcelforeninger.

Indkaldelse udsendes når lokale er booket.