Referat af bestyrelsesmøde 26.02.2017

Til stede: Jochen Diekmann, Jørgen Beck, Rene Kramme, (ref)

Årets generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes den 18. april i Halhuset (hvis det er ledigt - René tjekker og booker). Ændret til 9. maj i et lokale hos Kildevang.

Jochen og René sender snarest et overslag for kommende udgifter til vedligeholdelse af læbælte og hjertestarter til Jørgen, så det kan komme med i budgettet.

Punkter til generalforsamlingen udover de sædvanlige:

  • Forslag om indkøb og opsætning af skur samt stole og klapborde. Herunder etablering af skuretableringsudvalg. (Jørgen laver et udkast)
  • Opsætning af hjertestarter
  • Etablering af parcelforeninger (René laver et udkast til vedtægter, som Jonas forhåbentlig vil kigge igennem)
  • Sommerfest og nedsættelse af festudvalg (Jochen tovholder)

Indkaldelse udsendes 3 uger før.

Vi snakkede kort om etableringen af parcelforeninger og hvordan vi kunne dele den opsparing vi har.

Næste møde - ikke aftalt.