Referat af bestyrelsesmøde 24.01.2017

Til stede: Rene Kramme, Jochen Diekmann, Jørgen Beck (ref)

1. Ekstraordinær generalforsamling

Da vi vurderer, at en ekstraordinær generalforsamling vil ligge for tæt på ordinær generalforsamling, vælger vi at afholde en tidlig ordinær generalforsamling med forslag planlagt til ekstraordinær generalforsamling.
Dato: 28/3 kl. 19:30 i Halhuset
Forslag til dagsorden ud over standarddagsorden:

  1. Forslag om indkøb og opsætning af skur samt stole og klapborde. Herunder etablering af skuretableringsudvalg.
  2. Etablering af parcelforeninger
  3. Sommerfest og nedsættelse af festudvalg

Indkaldelse udsendes 3 uger før.

Rene undersøger omkring vedtægter og proces for etablering af parcelforeninger.
Jochen deltager i festudvalg og udformer forslag.
Næste møde: 26/2 kl. 16-17 ved Jørgen.

For referat 24/1-2017 / Jørgen 256

(Referat som pdf)