Referat af bestyrelsesmøde 06.12.2016

Til stede: Rene Kramme, Jochen Diekmann, Jørgen Beck (ref)

1. Skur:

Udvalget vurderer at de 2 foreslåede løsninger fra tømrermester Thomas Pedersen på hhv. kr. 104250,- med fundament og kr. 85750,- med lecafundament er for dyre og foreslår oprindelig billig løsning til ca. kr. 20000,- incl. møbler.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 7. februar, hvor der stilles forslag om en samlet løsning bestående af etablering af skuretableringsudvalg og billig løsning.
Indkaldelse 1 måned forud med mulighed for alternative forslag senest 14 dage før gnf.
Jørgen formulerer indkaldelse i december og sender til kommentering i bestyrelsen.

2. Hjertestarter:

Indkøbes og opsættes i maj måned. Jochen forestår indkøb og sørger for opsætning.

3. Eventuelt:

  • Henvendelse fra beboere i sorte rækkeboliger om vedligeholdelse af hegn. René har talt med vores gartner om at få det gjort i januar.
  • Henvendelse om ændret hældning på sti i samme område. Bestyrelsen mener ikke det er ejerforeningens opgave, da stien er i orden og ikke misligholdt.
  • Henvendelse fra XL Byg om konto etableret i ejerforeningens navn. Vi har ingen konto i ejerforeningens navn.
  • Rene har henvendt sig til kommunen og nabogrundejerforening om parcelforening. Emnet sættes på næste bestyrelsesmøde.

For referat 061216 / Jørgen 256

(Referat som pdf)