Referat af bestyrelsesmøde 08.01.2015

Tilstede: Jan Thisted (nr. 244, medlem), Mads Hyttel (nr. 155, suppleant) og René Kramme (nr. 143, formand, ref).

 1. Nyt om storparcellen/lokalplan 989.
  Det nye forslag til lokalplan 989 har nogle ændringer i forhold til lokalplan 762:

  • kun to indkørsler til storparcellen i modsætning til de fire der er planlagt i lokalplan 762.
  • Der kommer 14 parcelhuse i stedet for flere rækkehuse med i alt 45 boliger.
  • Vi bevarer og udvider fællesarealet, hvor vi har gynge og vippe.
  • Den tilladte byggehøjde ændres fra 7,5 m til 8,5 m (ligesom vi andre har) over terræn.

  Så vi synes egentlig godt om det nye forslag, og vil ikke fortsætte arbejdet med at få ændret vejføringen, som vi diskuterede på tidligere bestyrelsesmøde. Vi vil på opfordring fra beboere på sydsiden af Nymarks Alle, som har udsigt ud over området, gøre indsigelser mod ændringen i den tilladte byggehøjde. (Efter mødet har vi haft kontakt med kommunen. 8,5 er standard for den type bebyggelse, så der kommer nok ikke noget ud af en indsigelse)

  Vi afventer andre kommentarer fra medlemmer af grundejerforeningen. Mads Hyttel tager i mod forslag og henvender sig til kommunen med en samlet liste over vores indsigelser - positive som negative.

 2. Opstart af parcelforening under grundejerforeningen. Det bliver måske endnu mere aktuelt at få lavet en parcelforening, som lokalplanerne faktisk kræver. Hidtil har kommunen ikke gjort noget, men det er ikke sikkert det fortsætter sådan. Vi undersøger hvordan det gøres, og hvilke konsekvenser det har for grundejerforeningen.

 3. Tidlig generalforsamling? Ovenstående overvejelser gør, at vi gerne vil holde generalforsamling før høringsfristen for lokalplanforslaget 989, 4. marts. Vi foreslår uge 9, hvis alt kan være klart til da.

Refereret af René Kramme

(Ligger også som pdf her)