Referat af bestyrelsesmøde 26.03.2014

  • Gennemgang af regnskab
  • Gennemgang af budget
  • Dagsorden til generalforsamling

Referent Jan Thisted