Referat af bestyrelsesmøde 04.03.2014

  • Generalforsamling afholdes den 02.04.2014
  • Lars undersøger om lokaler i halhuset er ledig.
  • Indbydelse til generalforsamling udsendes senest den. 19.03.2014
  • Formand og kasser på valg
  • Jørgen laver og distribuere indbydelse på mail.
  • Kontingent bliver på 2500,- årligt

Næste møde i bestyrelsen afholdes den 26.03.2014.

Referent Jan Thisted, 17.03.2014
Kan hentes her: Referat, bestyrelsesmøde 04.03.2014