Referat af generalforsamling 17.04.2013

Du kan hente referatet her: Referat af Generalforsamling 2013.04.17.

Tilstede: 151, 244, 256, 258, 2x262, 272.

Pkt 1: Formandens beretning

Bemærkning: Bestyrelsen konstituerede sig 29/8-12 og ikke 29/11-12! Skriftlig fremlæggelse af Jørgen Bech, da formand Lars Rieks ikke var tilstede.

Pkt 2: Gennemgang af regnskab

Regnskabsåret er ændret til at følge året. (Note 2).
Vejfondskonto og driftskonto er den samme. Det kunne være fornuftigt at ændre. (Note 1). "Overskuddet" på -17.000,- er et udtryk for driften og at 2012 var kontingentfrit.
Regnskab og budget kan hentes her: Regnskab og budget, 2012

Pkt 3: Budget

Det blev diskuteret om vi skal indbetale kontingent for 2013 eller om vi skal tære vejfonden af. Indbetalingen skydes til efteråret. Til budgettet bemærkes det kun at vedrøre udgifter/indtægter for område II.

Pkt 4: Indkomne forslag

Parcelhusforening. Gennemgang af begrundelser og krav. GF opfordres til at der påbegyndes etablering af den lovpligtige parcelhusforening og et udvalg (kommende bestyrelse??) melder sig. Da der ikke var nogle af de fremmødte der ønsker at træde ind, besluttes det at der til vejfesten nedsættes et sådant udvalg og evt. afholdes ekstraordinær generalforsamling.

Pkt 5: Valg af bestyrelse

Lars Rieks og Jørgen Bech er ikke på valg og fortsætter. Bestyrelsesmedlem Camilla Thomsen erstattes af Jan Thisted nr 244. Suppleant fortsat René Kramme.

Pkt 6: Eventuelt

  • Kan tilkørselsvejen til de to ubebyggede parceller ændres til at gå ind direkte fra Nymarks alle og ikke via stikvejen på skovstierne [red]?
  • Forslag om indkøb af net til mål på arealet ved den gamle gård. Vedtaget.
  • Sommerfest [red] d. 24/8-13
  • Gennemgang af Scandi Byg's henvendelse ang. stisystem.
  • Pga det ringe fremmøde opfordres der til at flere møder op til den årlige generalforsamling!