Referat af bestyrelsesmøde 2013.03.03

  • PF stiftes pr 1-1-14. Formål:at kunne skille økonomien i et rent regnskabsår, samt at give ØB mulighed for at organisere sig.
  • grønne arealer. ØB etablerer stier - andet vides ikke pt.
  • Jørgen laver regnskab/budget til næste møde. Lars tjecker parcelhusforeningsregler v kommunen.
  • GF generalforsamling. Halhuset booket 17-4 kl 19:30
  • Likvider i GF overgår til vejfonden i PF, som stiftes ultimo '13
  • nyt møde 19-3 kl 20:00 i nr 151