Referat af bestyrelsesmøde 2012.11.13

  • referater skal på web
  • Web skal overdrages til Rene (friendly reminder fra Lars)
  • stisystem jvf henvendelse om godkendelse fra scandibyg (østjysk bolig)
    Kommentar: ang generel vedligehold af omr op til busplads, samt anlæg af stier (arkitektgruppen/scandibyg.)
  • Parcelforening (PF). Lars kommunikerer med kommunen ang regler for etablering.
  • GF generalforsamling. Reserver dato i halhus (Jørgen). 17-4 kl 19:30.
  • nyt møde 29-1-13 v. Lars mhp at arr generalforsamling. 20:00 (flyttet til 3-3)