Referat af bestyrelsesmøde 2012.09.12

  • Palle laver overdragelse
  • sne/Arne Mathiesen odder
  • grønne arealer/Vito
  • beder/beringvej
  • GF opdeling i parcelhusforeninger (PF)(stk 6 lokalplan)
  • restance 2500,- østjysk bolig kontingent
  • hjemmeside -wordpress
  • Lars/Jørgen arbejder videre med PF