Referat af bestyrelsesmøde 2012.08.29

Valg af formand: Lars Rieks
Næstformand: Jørgen Beck
Sekretær: Camilla Thomsen (ref)
Suppleant: René Kramme

  • Lars kontakter Palle for detaljer om overdragelsessum.
  • nyt møde 12-9 kl 20:00 i nr 256. Christian inviteres også.
  • René overtager hjemmesiden