Nyt på gfnymark

Hej,

Referat fra sidste bestyrelsesmøde: bm.2011.03.20.referat.pdf

Der er kommet brev fra kommunen omkring opførelses af rækkehuse på det sydøstligste areal, Christian har modtaget og materialet er tilgængeligt her: 2011.ny.bebyggelse.pdf

Der er frist for indsigelser her i april, umiddelbart er der ingen ændringer til lokalplanen som er graverende ("den grønne kile" - område III i lokalplanen er uberørt - se i lokalplanen, sidste side). Alle ændringer foregår inden for boligområdet - og det er primært lidt terrænregulering og "drejning" af husene så de bedre følger terrænet.

/Palle