Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nymark mandag den 21. juni 2010 kl. 19.30 på fællesareal 3, der ligger syd for busvejen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling af forslag vedr. fællesarealer
  3. Eventuelt

Mvh bestyrelsen

Da forslaget kræver indbetaling udover det normale kontingent, kræver vedtagelse af forslaget at 2/3 af de fremmødte stemmer for (jvfr. vedtægterne pkt 7.17). Der gøres ydermere opmærksom på at matrikler der er i restance mht. kontingent 2009 ikke har stemmeret.