Bestyrelsen

Formand: Peter Toft, mail: ptoft30@yahoo.com

Næstformand og kasserer: Claus Møller

Medlemmer: Lars Nielsen Jepsen, Kasper Teglgaard Parbo, Thomas Nortvig Christensen,

Suppleant: Jens Noe